Evangelizační Kampaň

Hlavním záměrem Fresh Fire fo all Nations je kázat evangelium spasení a šířit Boží oheň na zemi. Služba je také nástrojem pomoci. Mnohé životy byli dotčené a spasené mocí Ducha Svatého.