Kingdom Partners

Kingdom Partners

Kingdom Partners jsou Boží lidé, kteří se rozhodli podpořit práci naší služby formou partnerů.

Za účelem podpory Kingdom partners stojí modlení se za záchranu národů a za podporu ke kázání o Božím Království ve všech koutech světa.
Společně s nimi vytvoříme trvalé změny v životech mnoha lidí. Všechny tyto odměny jsou čistě v rukou Pána Ježíše Krista.

Role partnerů :

1. Vyzdvihovaní služby a modlení se za ochranu služby.

2. Podpora služby

3. Sdílení a pomoc k naplnění vize služby.

4. Modlení se za záchranu národů.

Jako služba je naší zodpovědnosti se neustále modlit za partnery pro naší službu. Tak aby Bůh naší službě i nadále žehnal a ochraňoval nás.
Čas od času partneři obdrží novinky o službě a pozvánky na události pořádané od Fresh Fire For All Nations jako například konference, kampaně a další události spojené s námi.

Přidejte se k odběru novinek od Fresh Fire For All Nations a zůstaňte s námi v kontaktu.

Subscribe (To subscribe, add your email and name ):
Jméno:
Email:
Země: