Spasení

Spasení:
Věříme, že nejste na této stránce náhodou. Časy a období se mění. Už když sledujeme celosvětové zprávy v televizi a dalších médií – každý může potvrdit, že žijeme ve světě plného strachu, zla a temnoty. Nicméně uprostřed všech těchto věcí nalézáme naději a světlo, které září v tomto světě – a to světlo je JEŽÍŠ KRISTUS, Syn Boží. Jediný spasitel naší duše v tomto světě.

 

Z toho stejného důvodu se chce s tebou setkat Ježíš Kristus právě teď. Setkáním, které zachrání tvou duši. Prosím pamatuj si toto: Ať už jsi věřící, nebo ne; hřích je jediná věc, která může zatratit lidskou duši ve věčném ohni! Ale dobrá zpráva je, že Ježíš zemřel za naše hříchy, abychom my už neumírali, ale měli život věčný.

Jako je napsáno v Bibli v knize Jan 3:16
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen.

 

Dnes můžeš být spasen skrze modlitbu spasení, kterou nahlas vyznáš s vírou v srdci:
Drahý Bože, Odpusť mi mé hříchy. Věřím, že Ježíš Kristus je tvůj syn a že za mě umíral na kříži a třetího dne vstal z mrtvých. Drahý Ježíši, přijď do mého srdce a buď mým pánem a spasitelem. Děkuji ti, že mi je odpuštěno a jsem spasen tvou milostí. Amen