Biography

Martin Njamba se narodil v Zambie. V roce 1995 dal svůj život Pánu Ježíši v České Republice. Začal svoji službu na stanici Hlavní nádraží v Praze s bezdomovci a s utlačovanými, to bylo ve stejný čas, kdy se dozvěděl, že ho Bůh povolal nejen kázat, ale také být nástrojem pro úlevu chudým a utlačovaným.

 

Dnes Martin Njamba šíří evangelium spasení skrze shromažďování, která organizuje ve spolupráci s církvemi. Je takézván kázat v různých církvích se zprávou naděje, pokání, odpuštění a probuzení. On je ženatý s Danou Njamba.

 

Dana Njamba
Byla obradována jedinečným hlasem. Její chvály, naplněné duchem Svatým, přinášejí uzdravení mnoha lidem. Jako první přeložila do českého jazyka chválu „Amazing Grace“, která požehnala mnoho lidí. Žije, aby svým životem přinášela Bohu radost a uctívala ho. Je take povolána kázat Boží slovo.