Biography

Martin Njamba se narodil v Zambie. V roce 1995 dal svůj život Pánu Ježíši v České Republice. Začal svoji službu na stanici Hlavní nádraží v Praze s bezdomovci a s utlačovanými, to bylo ve stejný čas, kdy se dozvěděl, že ho Bůh povolal nejen kázat, ale také být nástrojem pro úlevu chudým a utlačovaným.

Dnes Martin Njamba šíří evangelium spasení skrze shromažďování, která organizuje ve spolupráci s církvemi. Je takézván kázat v různých církvích se zprávou naděje, pokání, odpuštění a probuzení.