Newsletter, 2017

VIZE O HYNOUCÍCH DUŠÍCH
(27. 05. 2017)

Brzy ráno mne vzal Pánův Duch a přinesl před Pána Ježíše Krista a já jsem hned v Duchu začal se slzami v očích mluvit před Bohem, jak lidé na Zemi bez Krista hynou a končí v pekelném ohni. Pak jsem znovu řekla se slzami v očích:“ Pane, udělej něco, abys zachránil ty, kteří hynou na Zemi, vždyť jsi nezemřel nadarmo.“ A Pán mi řekl, že ti, kteří jsou povoláni kázat evangelium spásy, pokud teď nebudou kázat, mnoho duší zahyne. A ti kteří nekázali, to nemohou vrátit zpátky a napravit vážnou chybu, že nekázali Boží slovo.
A viděl jsem pekelný oheň (soud) i pro ty, které Bůh poslal kázat, ale oni neudělali to, co je Bůh poslal dělat. Věděl jsem, že jsem také jedním z nich.

A zatímco jsem mluvil s Pánem, měl jsem ve svém srdci naléhavost odejít z Jeho přítomnosti a kázal Boží slovo nespaseným duším, bez jakéhokoliv dalšího prodlévání. Ano, je čas, abychom všichni sdíleli Ježíše všude a kdykoli, než bude příliš pozdě. Nyní chápu, co apoštol Pavel řekl: „Běda mně, kdybych nekázal evangelium.“
Martin Njamba

Fresh Fire For All Nations
Czech Rep, Europe.
Tel:0042-773061533

Scotland, United Kingdom
Tel:0044-77552411419

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *