Newsletter: 2017

25/27/2017

Evangelizační kampaň v Lusace v Zambiji 2018

Jsem nadšený, když Vám píši tento e-mail. Myslel jsem si, že je už pozdě v noci – ale jde o významnou záležitost. Pracuji a soustředím se na Evangelizační kampaň v Lusace v Zambiji 2018 a pevně věřím, že tato odstartuje naše mezinárodní evangelizační kampaně . Viz odkaz: http://fffan.org/?page_id=156&lang=cz

Jsem přesvědčen, že v Božím srdci neexistuje nic významnějšího, není nic, na čem by záleželo více, než je kázání poselství evangelia a spasení duší pro věčnost. Ďábel učiní cokoliv, aby nás odvrátil a zabránil nám v kázání evangelia. Jsem přesvědčen, že pokud kážeme a podporujeme kázání evangelia, Bůh vykoná tři následující věci:

1. Vysvobodí a zachrání ty, kterým je evangelium kázáno – to jest, pokud věří v poselství kříže.

2. Vysvobodí a zachrání ty, kteří podpořili kázání evangelia – protože je zvláštní odměna těm, kteří podporují kázání evangelia. Neboť vy jste se nenarodili bez Božího poslání. Máte poslání, které musíte udělat pro Boha a to takové, že v den Soudu budeme odměněni podle naší věrnosti na Jeho povolání.

3. Bůh vysvobodí a zachrání ty, kteří byli poslušní a kázali evangelium kdykoliv a kdekoliv, kam je Bůh poslal.

Pokud nemůžete jít a kázat, můžete se stát jedním z našich prvních 10 Partnerů Království, kteří se modlí a podporují kázání evangelia na měsíční bázi. Bůh mě vyzval, abych Mu věřil za prvních 10 Partnerů Království, dříve než bych mohl věřit za 100 nebo 1000. Zatím souhlasili dva. Zbývá dalších 8. Pro Partnery Království je k dispozici také speciální e-mailová databáze. Pokud byste se chtěli stát Partnerem Království, buďte v tom svobodní a kontaktujte nás, prosím, na naší emailové adrese: info@fffan.org

Zpět k Evangelizační kampaňi : Země je již zajištěna. Budeme muset získat velké světelné reflektory, zapůjčit si instrumenty (Později budeme muset zakoupit vybavení, které bude umístěno v Zambii). Naše zaměření v Africe bude více na centrální Afriku, což je – Zambie, Zimbabwe, Uganda, Kongo, Botswana, Mozambik a Malawi. Prosím, pokračujte v modlitbách za kampaň a službu. Nezapomeňte, že žijeme v Posledních Časech … a brzy se vrátí Ježíš! V jediném okamžiku, mžiknutím oka budeme vytrženi – vzati domů do Nebe. Proto se zaměřme na nebeské věci!
Nechť se milost a pokoj Všemohoucího Boha znásobí ve Vašem životě.

Váš v Kristu,

Martin Njamba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *